Erbjudande

Anlita oss som föreläsare, analytiker eller förändringsagenter. Här finner du ett antal sätt på vilket vi kan hjälpa dig och din verksamhet med motivation och lönesättning.

Om du vill förstå mer om vad vi erbjuder eller vill stödja din ledningsgrupp eller styrelse med mer information kommer vi gärna ut på en frukost/lunch/afternoon teaföreläsning. Välkommen att höra av dig!

________

Frukostseminarium/lunch/afternoon tea. Cirka 45 minuter. För HR-chefer, ledningsgrupper och chefer.

Belöning är mer än pengar –  seminarium om motivation och vad som skapar prestation

Lyssna till löne- och ledarskapsexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin som inspirerar och berättar om hur du lyfter dina medarbetare och skapar förutsättningar för utveckling och leverans.

Köp 20 böcker så bjuder vi på föreläsningen. Eventuella resekostnader tillkommer.

________

Seminarium om belöningsfilosofi. Halvdag. För chefer.

Allt du som chef behöver veta för att skapa din egna belöningsfilosofi

Lär dig förhållningssätt och beteenden som skapar förutsättningar för medarbetarnas motivation. Du får fördjupa dig i olika belöningsformer för att uppnå verksamhetens mål och kan ta med dig verktyg för att kartlägga och förädla en egen belöningsfilosofi.

________

Seminarium om lönesättning och lönerevision. Halvdag. För lönesättande chefer och HR-chefer.

Att överleva lönerevisionen med värdighet

Hur sätter du lön på ett sätt som upplevs som rättvist? Seminariet ger praktiska kunskaper i hur du genomför lönerevisionen samtidigt som du höjer motivation och rättviseupplevelse hos medarbetarna. Du får verktyg med dig hem för att hantera relationerna, tekniken och tidplanen för lönesättningen.

________

Workshop om lön och belöning. Heldag. För HR-chefer och chefer.

Nystart lönesättning – ökad motivation, utveckling och prestation i verksamheten

En heldag som ger dig och dina kollegor verktyg för att jobba med lön och belöning under hela året. Under dagen övar du upp din förmåga att genomföra prestationsutvecklingssamtal och avstämningar i vardagen som skapar förutsättningar för ökad motivation. Du tränas i att samtala om prestation och pengar och får praktiska verktyg med dig hem.  

________

Skräddarsytt upplägg. För hela verksamheten.

Genomlysning av belöningssystem/löneprocess och arbetet med prestationsutveckling, lön och belöningar i verksamheten samt implementering av nya processer

Arbetet påvisar hur tydligheten och effekterna av belöningssystemet kan ökas. Arbetet genomförs i form av analyser, coachningar, intervjuer, workshops och rådgivning. Upplägget anpassas efter behov och verksamhetens unika situation. Personlig support,Livlina, ingår under arbetet med att utveckla belöningssystemet.

Kontakta oss för mer information om upplägg och kostnad.

________

Seminarium om partsgemensamt arbete. Cirka 1 – 1, 5 timmar. För lokala parter.

Lön och motivation – så funkar det

Seminarium som ger nya och andra perspektiv på lön. Under seminariet vidgas frågan om lön till att handla om mer än pengar.

________

Workshop om det partsgemensamma arbetet. Heldag. För lokala parter.

Omsätt synpunkter och frustration över lönerevisionen i hanterbara handlingsplaner

Under workshopen utvecklas målbild och handlingsplaner för det partsgemensamma arbetet. Arbetet med den årliga hanteringen av löneprocessen tydliggörs och deltagarna skapar samverkansformer för den långsiktiga utvecklingen av det partsgemensamma arbetet med löneavtalen.