Blogg

Lönerevisionen – balans på slak lina?

Någon beskrev lönerevisionen som den värsta tiden på året. Det som skulle vara ett tillfälle att bekräfta de medarbetare som gör ett bra jobb blir istället mest pressat och ångestfyllt. Lönerevisionen borde väl vara en tid som du som chef ser fram emot? Det är en möjlighet att belöna de medarbetare som har gjort ett bra jobb.  

“Min enda målsättning är att överleva lönerevisionen med värdighet”, så uttryckte sig en chef jag och AnnCharlotte Bretan träffade på en kurs. En stark kontrast till de andra deltagarnas högt ställda förväntningar på sig själva och sitt arbete med löneprocessen. Deras planer var att börja prata oftare med medarbetarna i vardagen, arbeta fram bättre lönekriterier och följa upp sitt arbete mycket tydligare. Chefen i fråga kände att det inte var realistiskt att göra så stora förändringar som förutsättningarna såg ut i hans verksamhet. “Den förändring som inte går att göra imorgon, direkt efter kursen, den blir inte av.” Det var hans erfarenhet. 

Det finns självklart utmaningar i lönerevisionen. En del är ofrånkomliga och en del är onödiga – i våra ögon. En utmaning handlar om att bemöta attityderna kring lön. I den svenska lönetraditionen (eller rent av folksjälen?) finns uppfattningen att lönerevisionen per automatik innebär högre lön. Alla ska ha något och löneförhöjning är närmast att jämställa med en mänsklig rättighet. Detta oavsett vad vi presterat under året eller vilken lön vi faktiskt har. Gäller detta även i din verksamhet? Idag tillämpas individuell lönesättning i många verksamheter och tanken är att individens prestationer ska ligga till grund för lönen. Det innebär att individen behöver prestera för att komma i fråga för högre lön, inte att löneförhöjning är en rättighet.

En annan utmaning handlar att bedöma prestationer. Om medarbetaren upplever att chefen inte har kännedom om deras prestation så kan det påverka upplevelsen av en rättvis lön negativt långt innan ni ens är i närheten av att prata om den nya lönen. Känslan av att chefen inte vet genomsyrar medarbetarens upplevelse – ofta helt i onödan. Kanske har du själv liknande känslor? Vetskapen om att du inte med trovärdighet kan göra en bedömning bidrar till att göra din egen upplevelse av lönerevisionen värre än vad den behöver vara.

En tredje utmaning är att lönerevisionen upplevs av en del chefer som krock mellan det vanliga ledarskapet och det ledarskap som tas fram när det är dags att tillgodose högt ställda förväntningar med för lite pengar. En “balans på slak lina” som en chef uttryckte det. Logiken är ungefär så här, “eftersom jag inte kommer att kunna leva upp till förväntningarna som finns på den nya lönen så vågar jag inte vara uppmuntrande och ge positiv återkoppling. Vad skulle hända då i lönesamtalen? Skulle medarbetaren säga att jag sagt att hen gör ett bra jobb och ska det inte synas på lönen? Av rädsla för att framstå som alltför uppmuntrande blir chefen mer undvikande eller lyfter upp sådant som inte fungerar. Allt för att kunna genomföra lönerevisionen och lönesamtalen så smidigt som möjligt. Men, det är samma medarbetare i lönerevisionen som resten av året. Samma medarbetare som ska bidra till att uppnå tufft satta mål och en väl fungerande verksamhet.

Hur ska då chefer tänka och agera i tider av lönerevision? Vi har använt den forskning som finns och våra erfarenheter för att du som chef ska kunna prioritera rätt både inför, under och efter lönerevisionen. Vi vill hjälpa dig som är chef att fokusera på de aktiviteter som gör störst skillnad. 

Tre tips till dig som är chef inför lönerevisionen:

Börja med dina egna förväntningar på lönerevisionen och dig själv. Är din målsättning att göra alla nöjda eller vill du som chefen ovan “överleva med värdighet” Att lägga dina förväntningar på dig själv på rätt nivå gör att du får lättare att prioritera mellan olika aktiviteter. Vårt kanske överraskande tips är att du ska sänka förväntningarna på dig själv och se det du vill uppnå med din lönesättning mer långsiktigt.

Prata tidigt med arbetsgruppen: För att hantera attityder och förväntningar hos olika medarbetare är det klokt att vara öppen med hur ni ser på lön i verksamheten. Vilka prestationer ligger till grund för ny lön, vad kan medarbetarna förvänta sig, både i termer av pengar och annat? Beskriv hur tidplanen ser ut och vad de själva ska göra för förberedelser, en mall underlättar förberedelserna kring prestationen. Att göra detta för hela gruppen gör att alla kan få svar på sina frågor samtidigt. Du sparar tid och energi i de enskilda samtalen och kan då fokusera på respektive individ.

Använd prestationssamtal: Ett samtal enkom för att medarbetaren ska få beskriva sin prestation. Syftet är att minska avståndet mellan dig och din medarbetares bild av prestationen. Det är särskilt bra om är du ny i ett uppdrag och har ”ärvt” medarbetare, men även om ni löpande talat om medarbetarens prestationer kan det vara bra att ha detta samtal. Samtalet påverkar medarbetarens upplevelse positivt genom att hen blir sedd och bekräftad och säkerställer att du känner till mer om vad denne gjort. Var inte rädd för att ge positiv återkoppling till dina medarbetare, det är ändå du som äger bedömningen av den nya lönen.

Överlev lönerevisionen med värdighet!

Efter att vi träffat deltagaren som ville överleva lönerevisionen med värdighet bestämde vi oss för att skapa ett riktigt bra stöd för chefer i tider av lönerevision. Oavsett om de gjort allt de borde under året, är nya i sin roll, har övertagit nya medarbetare eller om det bara har varit ett år som andra. Vi har fokuserat på de aktiviteter där en investering av tid och energi ger mångfalt tillbaka. Seminariet heter självklart  ”Överlev lönerevisionen med värdighet”. Seminariet innehåller verktyg för att hantera tekniken kring lönesättning, men också känslorna. Faktum är att hur dina medarbetare upplever lönerevisionen inte har något att göra med hur mycket pengar du har till ditt förfogande. Vad tänker du kring lönerevisionen och hur gör du för att hantera den på ett bra sätt? Kanske har du tips att dela med dig av?

Vill du veta mer om seminariet och hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet att hantera utmaningarna i lönerevisionen titta här.

Vill du istället börja i andra änden, med ditt ledarskap och vad dina medarbetare behöver för att prestera på jobbet? Läs boken ”Lön och motivation – chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare” Då får du veta hur du belönar i vardagen och bekräftar i lönerevisionen.

//Johan Thesslin och AnnCharlotte Bretan