Belöningsfilosofi

Lönen är bara en liten del av vad som får människor att prestera på jobbet. Det är viktigt att lönen upplevs som rättvis annars tar den mer uppmärksamhet än nödvändigt men helt andra saker gör att vi presterar.

Begreppet belöningsfilosofi växte fram i ett samtal där vi sökte något som var mer användbart än lönepolicy eller belöningssystem. Vi ville hitta ett begrepp, ett förhållningssätt som fångar vad chefen kan göra för att få sina medarbetare att utvecklas.

Kortfattat innebär belöningsfilosofi att tillgodose de behov som medarbetarna har för att kunna att prestera: en mix av monetära, sociala och psykologiska belöningar.

Det innebär att chefer inte bara kan belöna med pengar utan behöver använda hela paletten med belöningar där samhörighet och uppmärksamhet är minst lika viktiga.

Här kan du lyssna på Johan Thesslin när han intervjuas
om belöningsfilosofi av Peter Svenonius på Humagic